ג"מח

טל טבח

עזרה לזולת בעזרת גמ"חים

שלום!

אני רוצה להזמין אתכם לעזור לנו בגמ"חים כדי לעזור לאנשים עניים יתומים או עם בעיות אחרות זה יתן לך הרגשה שעזרת למישהו עם בעיות ואת הסיפוק ולו זה יתן הרגשה של כיף .