בית ספר

חט"ב

זהירות בדרכים

ברוכים הבאים

משמרות הזה"ב

משמרות הזה"ב נועדו לסייע להולכי הרגל - ובעיקר לילדי בית הספר הצעירים - ולאפשר להם לחצות בבטחה את הכביש במעברי החצייה הסמוכים לבית הספר. לשם כך נעזרות משמרות הזה"ב בתמרור 'עצור' נייד ומביאות בחשבון את תנאי הדרך ואת היקף התנועה בכביש. במסגרת ההכשרה לתפקיד רוכשים התלמידים ידע בתחום הבטיחות בדרכים, מגבשים עמדות בנושא ומפתחים מיומנויות התנהגות בכביש.

"חושבים חיים"

ילדים - רוכבי אופניים

רוכבי אופניים נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד, ושיעור היפגעותם בתאונות דרכים גבוה בהשוואה לשיעורם היחסי באוכלוסייה. בקרב רוכבי אופניים רוכבים ילדים נחשבים קבוצת גיל פגיעה במיוחד.

​​​
לילך גליקסמן זהירות בדרכים
חיפזון וזהירון עונה 1 - מר רמזור הפרק המלא