Woorden aan elkaar schrijven

Wesley & Romy

Samenstelling van woorden (wat is dat?)

Een samenstelling is een combinatie van woorden die samen éen geheel vormen. In het Nederlands kun je ontelbaar veel samenstellingen maken, hierbij een paar makkelijke voorbeelden, bijvoorbeeld het woordje rug -> zak, de samenstelling van dit woord is rugzak, nog een voorbeeld is het woordje loop -> pas, de samenstelling van dit woord is looppas.


Er zijn een aantal regels die belangrijk zijn bij de samenstelling, hier een aantal regels.


HOOFDREGEL

Als de samenstelling in meervoud op (E)n eindigt laat je de (E)n staan.
Enkelvoud : Bejaard
Meervoud : Bejaarden

Bijvoorbeeld :
Kat --> Katten + Bak = Kattenbak
Bejaard + Bejaarden + Flat = Bejaardenflat


UITZONDERING :
Je schrijft geen tussenletter wanneer het eerste deel van een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op -s (of op -(e)n en -s)
Dus groentesoep --> Groentes en Groenten


VOORNAAMWOORDELIJKE BIJWOORDEN :

een voornaamwordelijk bijwoord is een combinatie van een van de bijwoorden er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal.


OEFENZINNEN :

waar....

eronder....

er......

hier......
daar.....
daar....

hiertegen....

er....


OEFENZINNEN :

seconde + wijzer
boek + plank

tulp + bol

gemeente + huis

pannenkoeken + huis


braam + sap

pan +set

leraar + kamer

horloge + maker

fiets + stalling

welke bronnen hebben we gebruik ?

Spellingregels deel 6: Aan elkaar of Los