ICT-integratie in basisonderwijs

studiedag - 2 april 2014, Huis van het GO!

Waarom deze studiedag?

Uit de ‘Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs - 2012’ blijkt dat alle actoren het erover eens zijn dat ICT een belangrijke plaats verdient in het onderwijs en het leren van leerlingen kan versterken. Er is vooruitgang geboekt inzake ICT-competenties tijdens de laatste vijf jaren maar de onderzoekers stellen zich de vraag of deze vooruitgang in verhouding staat met de maatschappelijke evolutie op het gebied van ICT. Een aanzienlijk deel van de leraren zet niet of nauwelijks ICT in de klaspraktijk in, zo blijkt uit het onderzoek.

Om ICT kwaliteitsvol te kunnen integreren zal een leraar over een evenwichtige mix van vakinhoudelijke, didactische en technische kennis moeten beschikken (TPACK-model). Tijdens deze studiedag maken we eerst kennis met de ICT-competenties van leerlingen die gebasserd zijn op de ICT-eindtermen. Aan de hand van concrete workshops zal u de ICT-competenties van leraren BaO kunnen verkennen, zoals deze in onze ondersteuning aan bod komen. Bovendien maakt u kennis met de tools die wij leraren aanleren om als middel in het leerproces van de leerling te kunnen inzetten. Tot slot willen wij nagaan in welke mate wij onze kijk verder op uw visie m.b.t. ICT-integratie kunnen afstemmen.

Programma

Deel 1: ICT-competenties van leerlingen BaO

  • Voorbeelden van ICT-integratie in het onderwijs anno 2014
  • ICT-eindtermen versus ICT-competenties
  • Demo en workshops
  • ICT inzetten in functie van de leerplandoelen


Deel 2: ICT-competenties van leraren BaO

  • Over welke ICT-competenties moeten de leraren beschikken om leerlingen te kunnen coachen?
  • TPACK-model, de vakinhoudelijke, didactische en technische kennis die nodig is om ICT kwaliteitsvol te kunnen integreren.
  • Demo en workshops
  • Concrete toepassingen in de klaspraktijk

Deel 3

Situering van de ICT-competenties binnen de basiscompetenties voor de leraar.


Doelgroep

opleidingscoördinatoren en lectoren van de geïntegreerde lerarenopleiding BaO


Praktische info

Datum: 2 april 2014, 9u30-16u,
Plaats: Huis van het GO!

Deze studiedag is gratis.
Broodjes kunnen ter plaatse worden besteld.

Gelieve u in te schrijven via deze link voor 25 maart 2014.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.