חנוכה

מעטים מול רבים

קצת על חנוכה...

חג החנוכה הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים, לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. החג מצוין בהדלקת נרות חנוכה, בשמונת הימים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת. ויקיפדיה, מילון אבן שושן.

מה היה ומה לא

לפי בדיקות היסטוריות, אנטיוכוס, המרד הגדול ובית המקדש אכן היו קיימים, אך לא נמצא אימות לסיפור נס פך השמן. ההנחה היא שכשבית המקדש טומא, ולא הייתה מנורה להדליק בה נרות שמן, אלתרו החשמונאים מנורה משבע חצוצרות ברזל ששימשו לקריאת העם להתפלל (בדומה למגדל פעמונים בכנסייה), והדליקו בהן נרות שמן. לאחר מכן התחלפו החצוצרות מחצוצרות ברזל לחצוצרות כסף, ומכסף החצוצרות התחלפו לזהב טהור (מתוך סרטון "ניצוץ מן המקדש")

יהודה המכבי

יהודה המכבי (160 לפנה"ס-?) הוא אחד מתשעת המכובדים (תשעת האנשים שהכי היו קרובים לתואר "אביר" בהיסטוריה), וצאצא לבית חשמונאי. הוא הוביל את המרד הגדול נגד היוונים, ואחד הגיבורים הכי גדולים בהיסטוריה היהודית. יהודה המכבי מת מוות טרגי כשהכוחות היוונים איגפו אותו מכל עבריו והרגו אותו.

סרטון קצר באורך עשר דקות

חנוכה - בימים ההם, בזמן הזה