מי קולחים

הכינה שני שהרבני

מי קולחים

מי קולחים הם מי שפכים שטוהרו באמצעיים טכנולוגיים שונים וסולקו מהם מרבית המים המזוהמים.

לאחר שטוהרו אפשר להשתמש בהם שוב לשימושים שונים, בהתאם לרמת הטיהור.

בגלל השימוש החוזר במים קוראים להם גם מי מושבים.

טיהור השפכים נעשה במפעלים מיוחדים הממוקמים הקרוב לערים. בישראל יש כ- 135 מפעלים כאלו שהם מטהרים כ- 75% מהשפכים.

בשנים הקרובות יוקמו מפעלים נוספים וצופים כי בתוך שנים ספורות הם יטהרו כ-90% מהשפכים!

מי הקולחים בחקלאות

אי אפשר להשתמש במי קולחים בשתייה ורחצה אבל אפשר להשתמש בהם לחקלאות.

בשנת 2013 למשל, מרבית מי החקלאות היו מי קולחים.

המצב הזה מאפשר לחסוך במי שפירים ולצמצם את השימוש בהם בחקלאות.

כיום מצליחים להגיע למי הקולחים ברמת טיהור טובה, המאפשרת להשקות באמצעותם את כל גידולי החקלאות.

הפקת מי הקולחים עולה כסף רב ולכן, מפיקים אותם גם באיכות נמוכה יותר, ומשתמשים בהם להשקיית גידולים מסוימים בלבד.