4 בינואר 2013, ג' שבט תשע"ד

רצינו שתדעו 19

לו"ז המפגש ביום שלישי:

9:45 – 10:00 : התכנסות

10:00 – 11:00: דיון – אתגרים בעיסוק בשאלות עמדה – לקחים והמלצות המדריכים.

11:00 – 12:00: אמנון ליבר – הוראת בית שני – הבהרות לאור שאלות מורים ומדריכים.

12:00 – 12:45: הפסקה

12:45 – 14:00: מסמכי ההלימה תשע"ה – קביעת עקרונות יסוד – דיון מדריכים

14:00 – 16:00: מוזיאון ראשון לציון – חשיפה למוזיאון וסביבתו.


אנא הביאו עימכם את האשנ"בים


מוזיאון ראשון לציון

Tuesday, Jan. 7th, 9:45am-4pm

2 Akhad ha-Am Street

Rishon LeZion

בתי ספר חלוצים

כזכור המנכ"לית, לבקשת השר, פנתה לחטיבות העליונות בבקשה להצטרף לתכנית בתי ספר חלוצים אשר ייבנו תכניות בית ספריות המחליפות את בחינות הבגרות.


ביום חמישי האחרון הייתי, יחד עם המפמ"רים האחרים, בחולון בצפיה בבתי ספר הפועלים על פי שיטת הלמ"פ (PBL). כל אחד מאיתנו בחר לבקר בתי ספר מתוך רשימה. אני בחרתי להגיע לשני בתי ספר שונים מאוד זה מזה - תיכון אילון, שם לומדת כיתת מחוננים בשיטה זו, ובית הספר טכנולוגי נעמ"ת, המוגדר כבית ספר הזדמנות שניה.


ברור שהילדים והמורים היו מקסימים בשני המקומות, ברור גם שבשני בתי הספר קיימת השקעה עצומה של הצוות בניסיון להגיע לתלמידים.


אבל בה בעת גם ברור שכאשר מדובר בהערכה חלופית המחליפה ציוני בגרות, עלינו לשאול שאלות מורכבות למדי ונדון בכך ביום שלישי הקרוב.


ביום שני הקרוב זומנתי לפגישה עם שני בתי ספר נוספים שהגישו בקשה לתכנית ייחודית - מדעים ואומנויות ירושלים ומקיף ז' באר שבע. אדווח לכם ביום שלישי.