התכסיסנות של אהוד בן גרא

תכסיסיו של אהוד בן גרא:


המשימה של אהוד היתה לרצוח את עגלון בביתו, בין אנשיו, להימלט ממקום הרצח, ולנצל את המהומה של המואבים, כדי להציל את בני ישראל, המשימה הזאת דרשה תכנון של תכסיסים לשלבים השונים של הביצוע והתכסיסים הם:

הוא הכין חרב קצרה מאוד בעלת להב משני צדדיה,כדי שיוכל להחביא אותה מתחת לבגדים שלו.

בגלל שאהוד היה שמאלי הוא נשא את החרב בצד ימין וככה השומרים שהיו בודקים אם יש חרב בצד שמאל לא מצאו את החרב , כתוצאה מכך אהוד היה יכול לגשת למלך חמוש בלי שיעצרו אותו.

אהוד נשלח בראש משלחת של בני ישראל להביא מנחה לעגלון, אחריי הגשת המנחה, אהוד אמר לו שיש לו דבר סתר כדי שעגלון ירחיק את השומרים ואז אמר לו שיש לו דבר האלוקים , המלכים הגויים ידעו שהאלוקים זה ה׳, והמלך קם מתוך סקרנות.

אהוד התקרב אל המלך ודקר אותו בבטן עם החרב שהכין , החרב נבלעה בבטן של עגלון שהיה איש שמן וגדול מאוד .

אהוד יצא אל המסדרון, נעל את הדלת, ונמלט אל דרום הר אפריים.

עובדי המלך ראו את אהוד נועל את הדלת וחשבו שהוא נעל את הדלת כי המלך עושה את צרכיו.

אחרי שעבר הרבה זמן והמלך לא פתחת את הדלת, הם פתחו אותה וראו שהמלך מת.