ארץ ישראל בשנות ה-30 במאה ה- 20

מבוא:

בעוד שבשנות ה- 30 התרחשו אירועים דרמטיים באירופה, עליית המשטרים הטוטאליטריים ובראשם המשטר הנאצי בגרמניה, שהחמירו מאוד את מצב היהודים שם, בארץ ישראל לעומת זאת חל גידול באוכלוסייה היהודית (כתוצאה מהעלייה חמישית) ושגשוג כלכלי ותרבותי בצידה.

התנהל מאבק על השליטה ועל דמותה של ארץ ישראל בין הבריטים ששלטו בארץ.

לערבים רוב האוכלוסייה, ליהודים שפעלו להגשמת הרעיון הציוני - ההתיישבות והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

עבודת סיכום

שלום,

העבודה תעסוק בארגוני המגן היהודיים, ישובי חומה ומגדל, מדיניות בריטניה נוכח המרד הערבי, הספר הלבן - 1939 ועלייה הבלתי לגלית.


עבודת סיכום בהסטוריה