Google

מגישות הדס שטיינברג וטל רחליס

הסבר על בחירתינו.

בחרנו את חברת גוגל כי חשבנו שהיא מייצגת את הגלובליזציה בדרך הטובה ביותר.

חברה זו מתחברת לנושא הגלובליזציה בכך שהיא שייכת ומתפרסמת בכל העולם.

רקע כללי על חברת google.

מידע על חברת גוגל:

* גוגל הוקמה בשנת 1998.

* החברה ממוקמת בארצות הברית.

* הסניפים של החברה הם במאונטיין ויו וקליפורניה.

* בשנת 2014 עבדו בחברה זו כ- 49,829 אנשים.

גוגל משווקת את המוצרים הבאים:

gmail
youtube
אנדרואיד
google maps
מכוניות אוטומטיות

waze

google play

השפעות חיוביות.

ההשפעות החיוביות שgoogle נותנת הן:

* דרישה לעובדים מומחים, מנוסים ובעלי ידע.

* שיפור בנגישות, השכלה (ויקיפדיה) מיומנות ועוד...

* התפתחות מוקדי תעסוקה חדשים. (waze, טלפון וכו').

השפעות שליליות.

ההשפעות השליליות שgoogle נותנת הן:

* הגדלת הפערים בין אזורים במדינה. (מארצות הברית לישראל)

* הקצאת רווחים לא הוגנת.

* השלכות סביבתיות של פיתוח מואץ ללא התחשבות בסביבה.