Gimnazjum w Jastkowie

Twój dobry wybór.

Wysoki poziom nauczania.

 • Wyniku egzaminu gimnazjalnego są równe i wyższe od sredniej powiatu i województwa.
 • Mamy laureatów konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
 • Pracują u nas kompetentni nauczyciele.

Mamy dobre warunki lokalowe i zaplecze sportowe.

 • Duża i dobrze wyposażona sala sportowa.
 • Nowoczesne boiska sportowe.
 • Wyposażenie sal lekcyjnych w projektory, komputery, tablice interaktywne.
 • Sala komputerowa i multimedialne centrum informacji w bibliotece.
Big image
Big image

Możliwość rozwoju zainteresowań.

Jest wiele kól zainteresowań, SKS, Chór, Klub turystyczny ornak, wycieczki krajowe i zagraniczne.

100 - lecie Bitwy pod Jastkowem

Nasza szkoła bardzo zaangażowała się w obchody 100 lecia bity pod Jastkowem.
Wiąże się to z tym, że szkoła w Jastkowie powstała jako Pomnik Czynu Legionowego.

Nasza szkoła jest bezpieczna

 • W szkole uczniowie i nauczyciele mogą liczyć na pomoc pani pedagog
 • Mamy monitoring wizyjny
 • Współpracujemy z policją
 • Co roku organizujemy próbną ewakuację
 • Bierzemy udział w różnorodnych profilaktycznych, często sami je inicjujemy