טקסטים בלתי מילוליים

עבודה להגשה

שלב 1

הצג מידע זהה באמצעות שני טקסטים בלתי מילוליים (למשל- גרף וטבלה).

שלב שני

הצגת מרכיבי האמצעי ואיזה מידע ניתן לדלות מהם, למשל- כותרת, שורות/ עמודות או ציר אופקי/אנכי

מה המידע שנתן לדלות מהם (להוציא/ להבין)

שלב שלישי

הצג יתרון וחיסרון לכול כלי בהצגת המידע.

בקישור http://vcampus.teachers2013.cet.ac.il/pluginfile.php/6181/mod_page/content/5/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92%20%D7%A9%D7%A4%D7%94%2010%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%20%28%20.pdf