Hartstichting

Doneer nu

Over ons
De Hartstichting heeft ongeveer 120 vaste medewerkers. De strijd tegen hart- en vaatziekten voeren we gelukkig met een veelvoud van dit aantal. Wij werken op allerlei manieren samen met mensen die zich betrokken voelen bij hart- en vaatziekten.

De Hartstichting heeft een hechte samenwerking met De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Samen vragen we aan mensen om hun eigen verhaal en het verhaal van de Hartstichting door te vertellen.

Een voorbeeld is de jaarlijkse Dress Red Day in september. Onze duizenden volgers op Facebook en Twitter vertellen de boodschap, roepen op in het rood gekleed te gaan en starten hartverwarmende acties om geld in te zamelen.

Onze organisatie is optimaal ingericht op samenwerking. Voor elke groep van betrokkenen hebben we een afdeling:

  • Patiënt: afdelingshoofd Margo Weerts
  • Publiek - Donateurs - Vrijwilligers: afdelingshoofd David Verschoor
  • Onderzoekers - Professionals - Bestuurders: afdelingshoofd Marina Senten
  • Bedrijfsvoering: afdelingshoofd Robert Wagter

Elke afdeling bestaat uit teams die flexibel inspelen op alle werkzaamheden.

Bekijk de hele organisatiestructuur

We werken met diverse organisaties samen om onze doelen te bereiken:

Meer


Hartstichting.nl

Wat doen we

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken we aan kwaliteitsverbetering van de zorg.
Onderzoek

Onderzoek van de Hartstichting draagt optimaal bij aan het bestrijden van hart- en vaatziekten. We stimuleren samenwerking, selecteren op kwaliteit en investeren in de opleiding van jonge onderzoekers.

ga naar onderzoek


Verhaal met een hart

Carlijn – Hoogleraar Biomedische Wetenschappen


We ontwikkelen een materiaal dat het lichaam helpt om zelf nieuwe, gezonde hartkleppen te maken


Reanimatie

Meer levens redden bij een hartstilstand. Daar zetten we ons al jaren voor in. Door binnen 6 minuten te reanimeren en een AED te gebruiken, kunnen we veel extra levens redden. Samen met u.

Help mee
Leer reanimeren

Reanimeren is eenvoudig te leren.

Burgerhulpverlener

Word burgerhulpverlener en red levens in uw buurt.

Hartstichting.nl

Mening

Ik vind dat de hartstichting belangrijk omdat het mensen levens redden. De hartstichting geeft ook voorlichtingen en dat vind ik heel belangrijk. En het is belangrijk dat iedereen gezond leeft en eet. Ik vind het ook belangrijk dat mensen een cursus mee maken en dat soort dingen. En door zelf cursussen te volgen red je mensen levens!

Extra

Politieke besluitvorming:het afwegen van tegenstrijdige belangen in maatschappelijke vraagstukken die voor meerdere groepen van mensen voor belang zijn.
* Tegenstrijdige belangen: de verschillende meningen en opvattingen over de problematiek, en de invloed die de betrokkenen kunnen uitoefenen op de beslissers
* Waarden: uitgangspunten die mensen belangrijk vinden om na te streven, die verschilt per individu of groep.


Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of donateurs betrokken bij de belangenorganisatie.


Maatschappelijke Organisatie: Met maatschappelijke organisaties worden organisaties bedoeld die enerzijds gewoon een bedrijf zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar daarnaast ook een voor iedereen zichtbare maatschappelijke meerwaarde bieden, in dit geval het verzorgen van zieken. Het zijn dus niet zomaar bedrijven, maar bedrijven met een duidelijke, maatschappelijke rol en functie.