Hoofdletters & Leestekens

Deze folder is van Lotte, Marc en Thuur

Wat zijn Hoofdletters?

Hoofdletters zijn letters waarmee je het begin van een woord aan het begin van de zin weergeeft. Je kunt ook hoofdletters gebruiken bij voor en achternamen van mensen bijv. Jan Pietersen, de J en de P zijn de hoofdletters. Je kunt ook hoofdletters gebruiken bij steden, landen en afkortingen.

https://www.youtube.com/watch?v=2bhOuIBNqnU

Waarom zijn er leestekens?

De leestekens worden gebruikt om de leesbaarheid van de zin of tekst te verbeteren. Ze geven ook aanwijzingen over de betekenis of de uitspraak van de zin of het woord. De verzamelnaam van leestekens is interpunctie. Er is ook interpunctie om woorden te verbinden. - deze streepjes zijn er om woorden die bij elkaar horen uit elkaar te halen. deze streepjes kun je ook voor een opsomming gebruiken bijv. zo:
Wat moet ik vandaag halen bij de supermarkt:
- Brood
- Melk
- Eieren

Het meest gebruikte leesteken is de punt. Deze gebruiken we altijd aan het einde van elke zin. doe je dat niet, dan praat je in een adem door zonder even te stoppen en je tijd te pakken.

Ook de komma wordt veel gebruikt om rust momenten aan te geven. Of net zoals de streepjes als opsomming.

https://www.youtube.com/watch?v=ywLOStVAFu8