משוב לקורס מחשבים

קבוצת שיפר

השתלמות המחשבים הייתה מאוד פורייה , הקנתה כלים שלא היכרתי קודם. המנחה העבירה את ההשתלמות בצורה מקצועית , תוך התחברות לרמת הידיעות של כל משתלמת . המנחה ענתה בסובלנות רבה לכל השאלות שנשאלו במהלך הקורס.
Big image