Kwaliteitszorg

Naomi Coelen & Joyce van Vliet

Wat is kwaliteitszorg?

Kwaliteitszorg is het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Deze zorg voldoet aan de behoefte van de cliënten.

Kwaliteiteisen

De kwaliteitswet stelt globale eisen en laat de invulling daarvan over aan de zorginstelling zelf. de vier belangrijkste eisen zijn?

- verantwoorde zorg

- bewust beleid

- kwaliteitssysteem

- kwaliteit jaarverslag

Toezicht en handhaving

Hoewel de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg blijft onafhankelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitswet noodzakelijk.

dat is de taak van de inspectie voor de gezondheidszorg. de inspectie zal toezien op de aanwezigheid en werking van het kwaliteitssysteem. verder heeft de inspecteur de bevoegdheid om ineen instelling te gaan kijken hij mag hun gegevens inzien en zonnodig te kopiëren of tijdelijk mee te nemen