עבודה בשלח-פעילות 3

מגישים: שחר ידגר, אריאל נטף

שאלה 1

נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים.

נימוק: אלעזר התכוון שליהודים אסור להשתעבד לא אחד אחר חוץ מאלוהים.

נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.

נימוק: אלעזר התכוון שהמקרה שקרה קרה בגלל שאלוהים כעס על הנצורים ומגיע להם להיענש.

שאלה 2

יוסף בן מתתיהו אומר כי רכי הלב שביניהם התעוררו לחמול על נשיהם וטפם, דמעות עמדו בעיניהם, אנחות נפלטו מפיותיהם וניכר היה כי קריאתו של בן יאיר אינה לרוחם.