הון, שלטון ותקשורת

Big image

יום ג' 22.12.14, מדיה-טק העיר