סדר ראש השנה

כתבו:הראל וטל

''יהי רצון מילפנך יהוה אלוהנו ואלוהי אבותנו.שתחדש עלנו שנה טובה ומתוקה כדבש:

מראשית השנה ועד אחרית השנה:''

''ברוך אתה יהוה אלואנו מלך העולם בורה פרי העץ:''
''יהי רצון מילפנך יהוה אלוהנו ואלוהי אבותנו.

שיכרתו אויבך ושונכה וכול מבקשי רעתנו:

תרום ידך על צריך וכול אויבך יכרתו:"

"יהי רצון מילפנך יהוה אלואנו ואלוהי אבותנו.שיתמו אויבך ושונאיך וכל מבקשי רעתנו:

יתמו חטאים מין הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה:

ובחסדך תצמית אויבי ועבדת כל צרורי נפשי כיאני עבדך:"

יהי רצון מילפנך יהוה אלוהנו ואלוהי אבותנו.שתיקרה רוע גזר דיננו.

ויקראו זכויותך לפננו:

יהי רצון מילפנך יהוה אלוהנו ואלוהי אבותנו.

שניהמלאים מצוות וירבו זכיותנו כרימון:

"יהי רצון מילפניך יהוה אלוהינו ואלוהי אבותינו.

שנפרה ונירבה כדגים ותשגח עלן בעינא פקיחה:"

"יהי רצון מילפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו.

שניה לראש ולא לזנב,ותיזכור לנו אילו של יצחק אבינו:"