Holland Marine House Japan

Proud to be part of "Maritime by Holland"

"Holland Marine House Japan"

Japanse werven en reders zijn zich internationaler gaan oriënteren op zoek naar goedkopere en/of innovatievere oplossingen. Verder krijgt de offshore industrie (olie en gas) in Japan steeds meer aandacht en richt men zich nu ook nadrukkelijk op renewable offshore energie zoals wind, tidal en waves. Nederland heeft expertise op deze gebieden.


Er zijn nu mogelijkheden om deze interessante markt te betreden, alhoewel een langere focus nodig is om goed voet aan de grond te krijgen. Bij voldoende belangstelling gaat Scheepsbouw Nederland een lokale maritieme loketfunctie in Japan voor deelnemende bedrijven faciliteren.

Aanbod

Het maritieme loket levert de volgende standaarddiensten:


  • Marktonderzoeken
  • Business leads
  • Up-to-date info over het Japanse maritieme cluster
  • Lobby activiteiten
  • Onderzoek naar subsidie mogelijkheden
  • Vermelding op 'Holland Marine House Japan' website
  • Professionele ondersteuning van het lokale kantoor in Japan door HME


Membership

Bovengenoemde diensten worden aangeboden voor €4.000,- excl. BTW per jaar met de mogelijkheid additionele diensten af te nemen tegen meerprijs.


Holland Marine House Japan

Justus SCHOEMAKER

Managing Director