מבנה הלב

עבודה במדעים

תפקיד הלב

במאה ה-17, וויליאם הרווי, רופא אנגלי היה הראשון שתיאר את הלב בתור: "משאבה, שדוחפת את הדם אל תוך כלי הדם." לב האדם הוא איבר חלול ושרירי שמטרתו היא להזרים את הדם דרך כלי הדם בגוף תוך כדי התכווצויות חוזרות ונשנות.

ללב חשיבות גדולה בשמירה על חיי הגוף, והפסקת פעילתו למספר דקות למוות.

מערכת ההפעלה של הלב

מבנה הלב ופעולתו

הכוח המניע של מערכת ההובלה הוא הלב.

הלב בנוי משריר, ובתוכו חללים שהדם נכנס לתוכם.

החללים מורכבים מחדרים ועליות, דופן חדר שמאל מעובה לעומת הדופן של חדר ימין.

כאשר השרירים בדפנות של החדרים והעליות, מתכווצים,

הנפח של החללים קטן והדם נדחף וזורם הלאה.

מחיצת הלב מפרידה בין אזור של דם עשיר בחמצן לאזור של דם עני בחמצן לצורך העברת דם יעילה יותר.

מערכת ההפעלה וההולכה החשמלית של הלב

בלב מתבצעות שתי פעולות:

1. פעילות מכנית שכוללת את התכווצות והרפיית הלב.

2. פעילות חשמלית שכוללת את הפיקוח על כיווץ מכני מסודר ומסונכרן

של שריר הלב על ידי אותות חשמליים.

הלב מחולק לצד ימין וצד שמאל. כל צד מורכב מחדר ומעלייה, בסך-הכול, שני חדרים ושתי עליות. דופן הלב בנוי בעיקר משריר ייחודי לו הקרוי שריר הלב.

בלב יש ארבעה חלקים נפרדים: שתי עליות ושני חדרים. בין צדו השמאלי של הלב לצדו הימני מפרידה מחיצה, שתפקידה למנוע ערבוב של דם עשיר בחמצן בצד שמאל עם דם עשיר בפחמן דו-חמצני בצד ימין. המחיצה מפרידה בין החלק הימני של הלב, הכולל את העלייה הימנית ואת החדר הימני, לבין חלקו השמאלי הכולל את העלייה השמאלית ואת החדר השמאלי.

סרטון בנושא מבנה הלב

מבנה הלב