sopaclaenta

pren-te sopa calenta en 3 minuts siguis on siguis!

instruccions

apretar, esperar una 4 minuts aproximadament i tenir una boíissima sopa calenta!

com funciona?

consta de dos diposits separats, un contè el liquid que hem de consumir en aquest cas la sopa, i en l'altre i va la substància quìmica que ens servira per escalfar-la i tambe porta una petita quantitat d'aigua separada per una membrana que al accionar un botó es trenca i entra en contacte amb el sol·lid, llavors crea calor

em quina reacció es basa?

es basa e la reacció d'hidratacio del oxid de calci: CaO+H2Oà Ca(OH)2

es una reacció endotèrmica desprén calor.

quina quantitat de reactius nessecitem perquè es dugui a terme la reacció?

masasa mìnima CaO= 56 g i de H2O = 18g