העולם שלנו

כדור הארץ מסביב לשמש

לעידית ולכיתה ו'!!! :)