ziekte van kahler

MRI als diagnose?

Wat is de ziekte van Kahler

De ziekte van Kahler ofwel multiple myoom is een ernstige ziekte. Deze ziekte kenmerkt zich door ongecontroleerde groei van de plasmacellen in het beenmerg. De woekering van deze specifieke cellen zorgt ervoor dat de functie van het immuunsysteem schade oploopt. Ook zijn plasmacellen erg mobiel en de kans op metastasen is om deze reden vrij groot. De ziekte gaat gepaard met problematiek in de bloedaanmaak, botstructuur en de nierfunctie.


Vanwege de progressieve aard van deze aandoening is het van groot belang een goede en snelle diagnose te kunnen stellen. Hoewel er tot op heden nog steeds gebruik wordt gemaakt van een volledige skeletserie zijn er andere alternatieven met mogelijk betere resultaten. Naar verwachting zal MRI zowel qua straling als diagnose het meest gunstig zijn en dit is dan ook wat we uitgezocht hebben in ons onderzoek.

Diagnose

Er zijn een groot aantal mogelijkheden om de ziekte van Kahler te diagnosticeren. Er wordt allereerst een bloedonderzoek, urineonderzoek en een beenmergonderzoek uitgevoerd om de waardes en cellen te onderzoeken. Dit levert vaak genoeg informatie op om te bepalen of het vermoeden van de ziekte juist was. Echter moet er ook nog beeldvormend onderzoek plaatsvinden om de ziekte definitief aan te tonen. Een Whole body X- skelet onderzoek is momenteel de methode die gebruikt wordt maar een MRI scan biedt een goed alternatief. MRI biedt een hogere sensitiviteit en maakt het mogelijk de verschillende patronen van het multipel myeloom te onderscheiden als diffuus of focaal. Ook is er bij een MRI scan geen last van overprojectie en wordt er meer informatie verkregen. Een CT scan en PET scan zijn ook mogelijkheden voor de beeldvormende diagnostiek maar hebben vanwege de straling minder de voorkeur dan MRI.
Big image

Behandeling

De behandeling van de ziekte van Kahler is voornamelijk gericht op het afremmen van de progressie van de ziekte. Deze afremming vindt plaats door middel van veranderingen in de levensstijl en het geven van bepaalde infusies. Ook zijn er mogelijkheden voor het geven van chemotherapie of de toediening van corticosteroïden.

Conclusie

MRI is op veel vakken superieur aan het huidige whole body onderzoek en kan om deze reden serieus overwogen worden om standaard ingezet te worden bij de diagnose van de ziekte van Kahler