איך קרה?

בדרך לכותל (נועה הופמן ז2)

הבלדה

אוי איך קרה זה הדבר

אני לא מבינה איך זה יכול להיות,

רק רצינו להגיע לכותל להתפלל


אוי איך קרה זה הדבר

אני לא מבינה איך זה יכול להיות,

מישהו מגיע ומחליט לרצוח


אוי איך קרה זה הדבר

אני לא מבינה איך זה יכול להיות,

מישהו בא ודוקר אותנו


אוי איך קרה זה הדבר

אני לא מבינה איך זה יכול להיות,

הוא ראה זאת מביתו והיחיד שבא לעזור

ובזאת שילם בחייו


אוי איך קרה זה הדבר

אני לא מבינה איך זה יכול להיות

רק ביקשתי קצת עזרה מעוברי האורח

והם קללו אותי וירקו על פניי


אני לא מבינה איך קרה זה הדבר,

הנה שם בעלי שוכב מת.

מאפייני הבלדה

בבלדה יש כמה מאפיינים כעת אפרט 6 מהם:

*מאפיין 1:חזרה על משפטים:"אוי איך קרה זה הדבר אני לא מבינה איך זה יכול להיות".

*מאפיין 2:פערי מידע:"הוא ראה זאת מביתו והיחיד שבא לעזור ובזאת שילם בחייו".(לא יודעים מי האדם.)

*מאפיין 3:אווירה קודרת ועצובה:"מחליט לרצוח,דוקר אותנו,הוא ראה זאת מביתו והיחיד שבא לעזור ובזאת שילם בחייו,רק ביקשתי קצת עזרה מעוברי האורח והם קללו אותי וירקו על פניי,הנה שם בעלי שוכב מת.

מאפיין 4:רמז מטרים:"מישהו מגיע ומחליט לרצוח,מישהו בא ודוקר אותנו,הוא ראה זאת מביתו והיחיד שבא לעזור

ובזאת שילם בחייו,רק ביקשתי קצת עזרה מעוברי האורח והם קללו אותי וירקו על פניי,הנה שם בעלי שוכב מת.

*מאפיין 5:ניגוד:"היחיד שבא לעזור-שילם בחייו (חי-מת)

*מאפיין 6:סוף טראגי:"הנה שם בעלי שוכב מת"

הערך החברתי העולה מן הבלדה

הערך החברתי העולה מן הבלדה הוא נאמנות.

"הוא ראה זאת מביתו והיחיד שבא לעזור"

הקרבה.

"ובזאת שילם בחייו"