כיבוש מצדה

מכינים- נועם בן עובד, רון שרפיאן, קניאל טוויטו

נימוקי אלעזר בן יאיר

1. אין להשתעבד לרומאים וכי השם הוא היחידי שאדונם של היהודים- בכך משכנע אלעזר בן יאיר כי מי שילך עם הרומאים יסבול השפלה וזה יראה כאילו הוא בוגד באלוהיו.

2. האל שינה את כיוון הרוח לכיוון הנצורים כיוון שהוא כועס עליהם על חטאיהם כלפי עמם בני ישראל- השם כועס על עם ישראל ועל הנצורים ולכן אין טעם לחיות אלא למות כפי רצונו של האל.

תמונות של מצדה

נימוקים נגד הרעיון של התאבדות

1. אני אישית חושב שהם נהגו נכון, אבל למען המטלה, היה צריך לחוס על הילדים, נשים וטף, אולי בשביל הסיכוי שהרומאים היו חסים על ילדים נשים וטף.

2. אולי הם טועים והשם לא כועס ולא צריך להתאבד אלא בכל זאת להילחם כדי להוכיח להשם שהם ראויים לחיים.

כיבוש מצדה ונצחון הרומאים על המורדים