Animatronics

Gan Thea Haf

Beth?

Mae Animatronics un rhywfath o deallrwydd artifisial achos mae ganddo ymenydd ei hun felly gallwn nhw cerdded,Siarad a symyd.

Pam?

Rhan fwyaf or amaser mae directors yn defnyddio nhw yn lle gwisgo lan person sydd efallai ddim yn mynd I wneud unrhwy effaith unrhywffordd . dyna pam mase animatronics wedi cael ei eni.Popeth sydd din yn dymuno mae chi moen iddo siarad creu animatronic. maen gallu siarad symyd a hefyd yn gallu pigo lan pethau .

Beth sydd yn pweri y animatronic?

mae mwyafrif o animatronics yn cael ei pweri gyda pneumatics,hydraulics a means trydan.

Mae rhid I nhw ei gael chroen sydd wedi cael I chreu allan o 5 haen o rwbr.ar ol pob haen maen bwysig I gadael y rwber I sychu cyn rhoi haen arall arni felly mae y broses hon yn cymeryd lan I 8 diwrnod. I gyd maen cymeryd 5 mis I creu un animatronic.

Big image

y animatronic phren hyn

hefyd mae pobl yn chreu animatronic ei hyn gyda prthau mae ganddom nhw yn ei tai. Hefyd mae pobl yn chreu nhw allan o rwber a metalau gwahanol. Fel allwn weld mae'r animatronic hon yn symal iawn ac yn edrych yn dda hefyd.
Big image

hwyaden

dyna llun o hwyadun yn cael ei chreu yn union yr un peth a hwyaden go iawn felly maen gallu bwyta ac yn gallu anadly hefyd

Abraham Lincon

am amgueddfa maen uda roeddon nhw wedi chreu animatronic o Abraham Lincon.Maer aniamatronic hon yn gallu siarad,symud a cherdded I ble ma fe yn moen. fel allwn weld mae arlynudd wedi creu ei wuneb a maen edrych yn union fel e.
Big image
Animatronics Showreel 2011