חודש אפריל במרכז המידע

כי הכל קורא כאן

מרכז המידע שלנו

מרכז המידע שלנו נמצא בקומה שלישיתחג כגחלכ, ג[

גגלשגלך חשגכחלשך כ

Wednesday, April 9th, 9pm

Beit Berl College, Drom Hasharon, Israel