זכויות בני נוער

שוק העבודה בישראל

שוק העבודה

בני נוער רבים במדינת ישראל עובדים במקומות עבודה מגוונים כמו קניון, מסעדות, חנויות, סופרים, בייביסיטרים ועוד... ולכן אליהם כדי להכיר את זכויות העובד אשר הם זכאים להם.

שעות העבודה

אין להעסיק בני נוער עד גיל חצי יותר משמונה שעות ביום. נערים מעל גיל 16 יכולים לעבוד תשע שעות ביום. בני נוער לא יעבדו יותר מ-31 שעות בשבוע. אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי. אין להעסיק בני נוער בשעות 3-11 ,אך אפשר לקבל אישור מיוחד להעסיק בני נוער מעל גיל 16 עד השעה 12 .ביוני 2011 פרסם האגף הנחיה שלפיה לא ייאכף סעיף החוק האוסר העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה בשעות הלילה במהלך חופשות הלימודים עד לשעה 1 בלילה בתנאי שהמעסיק דאגה להסעת בני הנוער לביתם מייד בתום שעות עבודתם.

שכר המינימום

לבני נוער נקבע שכר מינימום בשיעור מסוים משכר המינימום למבוגר. עד גיל 16 שכר המינימום הוא %61 משכר בוגר (48.05 ש"ח לשעה ו-761,1 ש"ח לחודש) : מגיל 15 עד גיל 16 השכר הוא %64 משכר המינימום של בוגר (66.06 ש"ח לשעה ו-164,2 ש"ח לחודש): מגיל 16 עד גיל 70% – 72%( 56.08 ש"ח לשעה ו-312,2 ש"ח לחודש). 11 יש לשלם לבני הנוער בגין כל תקופת העסקתם, לרבות ימי הכנה, 12 השתלמויות והתלמדות.

גיל העבודה

סעיף 1 בחוק עבודת הנוער קובע 9 "א. לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

ב. ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-5191 ,לא יועבד..." אלא בתנאים מסוימים. ילדים שמלאו להם 16 שנה יכולים לעבוד בזמן חופשות רשמיות מהלימודים בעבודות קלות שאינן מסכנות את בריאותם ואת התפתחותם. מותר להעסיק ילדים בני 15 עד 18 בהופעות אמנותיות וציבוריות או בצילומים לצורכי פרסום. לשם העסקת הילד, וכן לתיווך להעסקתו במסגרות אלו, נדרש היתר מיוחד ממשרד התמ"ת. העסקת הילד מותרת בתנאים מסוימים המפורטים בתקנות הנוגעים לתוכני ההופעה )ללא אלימות, מין, מסרים גזעניים וכד'(, תנאי ההופעה, היחס לילד, החובה לספק את 8 צרכיו בזמן עבודתוו עוד.

תנאים נוספים

בחקיקה מנויות דרישות נוספות, למשל הוצאת פנקס עבודה ואישור רפואי כתנאי להעסקה, ניהול רישום מדויק של שעות העבודה ומסירת הודעה לעובד על מסגרת עבודתו, חובותיו וזכויותיו בתוך שבעה ימים מהיום שהחל לעבוד. חוק עבודת הנוער קובע עונשי מאסר וקנסות עד 111,18 ש"ח למעביד אשר מעסיק בני נוער שלא על-פי החוק או התקנות. כמו כן, החוק קובע עונשים להורים שאפשרו לילדיהם לעבוד שלא לפי הוראות החוק ולא ידעו על כך או לא עשו את כל האפשר למנוע את העבירה על החוק. לצד חוקים אלו מעסיקיהם של בני נוער כפופים לכלל החוקים המסדירים את זכויות העובדים בישראל, ובהם חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת השכר וחוק חופשה שנתית.