משימה מתוקשבת לחנוכה

עומר בן עטר

מתי חל חג החנוכה מדוע שמו חנו-כה?

חג החנוכה חל בכ"ה בכסלו עד ל"ב.

מקור שמם של ימי החנוכה הוא כנראה מלשון חנוכת המזבח או חנוכת המקדש, שנערכה לאחר כיבושו וטיהורו של בית המקדש על ידי המכבים או על שם התאריך חנו ב- כ"ה במודיעין.

מתי החל שלטון היוונים בארץ

שלטון היוונים בארץ החל משנת 332 לפנה"ס עד שנת 37 לפנה"ס.

מי היה מתתיהו החשמונאי ומי היו בניו

היה כהן ממשפחת חשמונאי, מנהיג ומצביא.

בניו היו יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן.

מי הנהיג את המרד נגד היוונים

מתתיהו הנהיג את המרד

מה פירוש המילה מכבי

פירוש המילה הוא מי כמוך באלים ה

מתי מדליקים נרות חנוכה

הדלקת נרות החנוכה מתבצעת בזמן שעדיין מסתובבים אנשים בחוץ אחרי רדת החשכה.

מהם הנרות שאתם אפשר להדליק את החנוכייה

הנרות הם נרות מיוחדים העשויים שמן

מהי חנוכייה כשרה והיכן אפשר להשים אותה

החנוכייה מורכבת משמונה קנים המותאמים לקבלת שמונה נרות, וכן קנה נוסף המיועד לשמש – הנר המשמש להדלקת יתר הנרות.

את החנוכייה יש להכין על אדן החלון או לכיוון הדלת