סביבה לימודית מאתגרת

בדגש על למידה משמעותית / אפרת דניאל

למידה באמצעות משחק, מדוע?

  • מהנה ומזמנת למידה טבעית וחוויתית.

הילדים פעילים ומעורבים בלמידה.

מותאמת לשונות בין הילדים.

  • מביאה לתקשורת ואינטראקציה בין הילדים.

מטרות

תרגול והעשרה ברכישת הקריאה.

התלמיד יחווה הנאה, הצלחה ותחושת מסוגלות.

התלמיד יגלה מעורבות וישתף פעולה עם חבריו תוך פיתוח מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות.

המורה תעודד הרגלי למידה שיתופית ועצמאית אצל הלומדים.

משחקים לתרגול הקריאה

ידע והעשרה באמצעות קריאה

משחק מסלול ואסטרטגיה

באמצעות משחק זה, הילדים רוכשים ידע כללי בנושאים שונים: תקשורת, מזג אוויר, זהירות בדרכים, צומח ועוד ובמקביל מתרגלים את הקריאה.

על כל כרטיסיה ישנה שאלה, מאחורי כל כרטיסיה רשומה התשובה לשאלה. הילדים מתנסים במתן תשובה ושאר הילדים יכולים לקרוא את התשובה ולסייע לחבר/ה במידת הצורך.