De wereld wordt een dorp

paragraaf 4

De wereld krimpt.

je kunt goederen indelen in 3 soorten:

grondstoffen- dit zijn nog niet bewerkte goederen, zoals ijzererts of ruwe katoen.

halffabricaten- dit zijn bewerkte grondsoorten, zoals staalplaten of geweven stof. ze zijn nog niet af.

eindproducten- dat zijn sportschoenen, spijkerbroeken, auto's, etc.


door de sterke verbetering van het transport en communicatie worden steeds meer goederen in de wereld over grote afstanden verhandeld en vervoerd.

dit geldt niet alleen voor goederen, de informatie-uitwisseling is enorm toegenomen, je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de hele wereld.

het gevolg is dat gebieden op aarde steeds meer met elkaar verbonden raken, dit is globalisering.

globalisering

oorzaken van globalisering

voor het proces van globalisering zijn 3 belangrijke ontwikkelingen verantwoordelijk:  1. steeds meer bedrijven ontwikkelen zich tot een Multinationale onderneming, dat zijn bedrijven die in meerdere landen fabrieken en kantoren hebben staan. Zij zien de hele wereld als hun afzetmarkt en werkplaats. Vaak sluiten zij een fabriek in een arm land en openen tegelijk een fabriek in de perferie of semiperferie.
  2. handelsbelemmeringen verdwijnen. Na 1990 stellen steeds meer hun grenzen open voor de wereldmarkt.
  3. De afstanden tussen gebieden 'krimpen'. in het hoofdkantoor van bijvoorbeeld Nike in Amerika kan iemand zo zien hoeveel schoenen er op voorraad zijn. dat kan door het gebruik van communicatie middelen: de fax en computers en door andere verbindingen. maar vooral ook doordat het vervoer steeds goedkoper wordt.

door deze 3 ontwikkelingen is de aarde steeds meer met elkaar verbonden en dat heeft gevolgen.

gevolgen van globalisering.

Vroeger verdienden arme landen vooral geld met het exporteren van een paar grondsoorten, centrum landen maakten hier dan halffabricaten en eindproducten van.

centrumlanden beheersen nog steeds de wereldhandel. maar de productie vind steeds vaker buiten rijke landen plaats. MNO's laten hun producten maken waar het het goedkoopst is. heel veel spullen die wij hebben worden in bijvoorbeeld China gemaakt. Zij worden rijker door de globalisering. de wereldeconomie groeit met 3 tot 5% per jaar. maar Brazilie, Rusland, India en China (de BRIC-landen) halen met gemak het dubbele.