התקשוב בחט"ב בר לב

מחשב לכל מורה

מטרת בית הספר- המשך הטמעת התקשוב בבית הספר

חט"ב בר לב משתתף בתכנית התקשוב הלאומית המקדמת למידה משמעותית בסביבות מתוקשבות ייחודיות.


בית הספר רואה בשילוב הטכנולוגיה בלמידה ובהוראה הזדמנות לרענון ולגיוון דרכי ההוראה של המורים בכיתה ושל התלמידים בתהליכי הלמידה.


המטרה שלנו להמשיך להטמיע ולקדם למידה משמעותית בקרב התלמידים, ולשפר את הישגיהם

ע"י חדוות יצירה והפקת תוצרים אישית וקבוצתית.


היעד שלנו המשך חינוך ללמידה איכותית ועצמאית של תלמידנו. לתת לתלמידים לבחור את נושאי הלימוד המעניינים אותם לחקור אותם וליצור תוצרי למידה משמעותיים מתוך הבנה ולמידה עצמאית שלהם.


התלמידים שלנו מתנסים בחוויות לימוד מתקדמות כגון למידה שיתופית ולמידת חקר בכלים טכנולוגים מתקדמים והכל בסביבות מתוקשבות כגון: אתר בית הספר ואתר MOODLE

המשך פיתוח הפורטל הבית ספרי, מרחבי הלמידה ומשימות מתוקשבות המשולבות ביחידות ההוראה

אנגלית

משחק תרגול ייחודי אינטראקטיבי שפותח על ידי חברת To Be Education ו דנה גולדשטיין הררי מורה מצוות אנגלית

ספרות

יצירות עיתון מתוקשב

תרבות ישראל

עבודת חקר על חגי ישראל ומשמעותם

תנ"ך

עבודת חקר על המחזוריות בספר שופטים

היסטוריה

עבודה בנושא האימפריאליזם, תרגול מיומנות וניתוח קריקטורה בהיסטוריה

SCRATCH

Scratch היא סביבת פיתוח תכנה המאפשרת ללומדים בניה של אנימציות ומשחקים משולבי מדיה (תמונות, ציורים וצלילים).

ימי שיא

יום למידה מקוון- שכבת ט

יום למידה בו התלמידים למדו מהבית. התלמידים קיבלו משימות מתוקשבות בתחומי הדעת היסטוריה מדעים וכישורי חיים כאשר הנושא המרכז הוא "מניעת שימוש בחומרים ממכרים"

תוצרי למידה מתוקשבים

מסלול תוצרים סביב הנושא המרכז מניעת שימוש בחומרים ממכרים

הגברת המודעות לאתיקה ברשת וגלישה בטוחה

חיים ברשת

ביום האנטרנט הבטוח בנוסף לתוצרים, השתתפו התלמידים בשיעורים סנכרונים על מנת להגביר מודעות ושיתוף פעולה במניעת סכנות בגלישה ברשת
Big image
חיים ברשת- יום האינטרנט הבטוח

תוצרים מיום האינטרנט הבטוח שעסק סביב הנושא הגברת מודעות ושיתוף פעולה במניעת סכנות בגלישה ברשת

למידה שיתופית

תכנית מחוזית ייחודית- נאמני זכויות התלמיד

קבוצת תלמידים משכבת כיתות ט משתתפת בתכנית ייחודית ראשונית במחוז- נאמני זכויות התלמיד.הלמידה נעשית בצורת למידה שיתופית עם עוד קבוצת תלמידים מהמגזר הערבי- חט"ב כפר ברא, בפלטפורמת MOODLE אתר "מעבר לדלת.

מדעי החנ"ג

הלומדים התבקשו להציג את תשובותיהם הייחודיות בפני חבריהם במצגת למידה שיתופית בה משתתפים כל הלומדים בכיתה.

חיים ברשת- קיר שיתופי בנושא הסכנות ברשת

התלמידים כתבו על הסכנות ברשת, כיצד אפשר להימנע מהם.

היסטוריה

למידה שיתופית העוסקת מאפייני התקופה הנלמדת, סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20.