סמסטר ב' בפתח ואנחנו במתח!

מה צפוי לנו במהלך הסמסטר

התנסות מעשית- בית ספר המגן

נמשיך בהתנסות המעשית מידי יום שלישי.
שימו לב לשינויים בשיבוץ לכיתות המאמנות בבית ספר המגן

דרכי הוראה למידה לכיתות א-ב

נמשיך בשיעור הצמוד להתנסות המעשית מידי יום שלישי

משימות מתוכננות לסמסטר ב