SP

100% sociaal

Big image

Socialistische partij

de SP is een socialistische partij. dit houd in dat ze voor gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn.

Geen leenstelsel, wel studiefinanciering

De studiefinanciering is van groot belang voor toegankelijk onderwijs. Invoering van een leenstelsel werpt een hoge drempel op. Een groot deel van de jongeren ziet af van een studie als de basisbeurs wordt omgezet in een lening. De SP wijst een leenstelsel daarom af. De SP wil dat de basisbeurs blijft bestaan en dat de aanvullende beurs wordt verhoogd. Hiermee wordt studeren voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen beter bereikbaar

De kwaliteit van het openbaar vervoer moet omhoog

De kwaliteit van het OV moet omhoog. Bijvoorbeeld door meer reisinformatie door GPS-systemen, internetverbindingen in de trein, infoschermen met nieuwsflash, technisch innovatie aan het spoor en snellere verbindingen.

Vluchtelingen

In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio. We moeten daarvoor meer geld en middelen beschikbaar stellen. Nederland moet in haar asielbeleid uitvoering geven aan de verdragen waaraan we ons gebonden hebben.

De asielprocedure moet snel, zorgvuldig en duidelijk zijn. Wie mag blijven, moet zo snel mogelijk inburgeren. Wie niet mag blijven, moet het land verlaten.