A IDADE CONTEMPORANEA

Hecho por Uxia Castro

Inicios da Idade Contemporanea

A idade contemporanea comenzoua finais do século 18 con moitos acontecementos

. Revolucións politicas : estalaron revoltas contra as monarquias absolutas a mais importante delas foi a revolucion FRANCESA que comenzou no ano1789

. Revolucion Industrial : a invencion da maquina de vapor permitiu a aparicions das primeiras fábricas e o ferrocarril fixo florecer o comercio

Grandes transformacions no século 19

houbo grandes transformacions na sociedade europea

. Aparicions de réximespoliticos parlamentarios : O ppder dos reis reduciuse e pasou a mansdos cidadans que tomaban as decisions politicas nos parlamentos.

. O avance da industrializacion : Os talleres artesans substituironse por grandes fábricasque se empregaba gran numero de obreiros.

. Cambios na organizacion da sociedade : Habia dos clases

.clases baixas : Agrupaban a os obreiros e os campesiños

.clases altas : Os donos das fábricas e os grandes propietarios

O seculo 20 e o inicio do seculo 21

No ano 1900producironse grandes avances

.avances tecnicos : a invencion de maquinas e o novo aproveitamento de novasfontes de enerxia.

.avances nas comunicacions : como o teléfono ou o internet ,e nos transportes

O SECULO19 EN ESPAÑA

A evolucions politicas no seculo 19

Napoleón niniciou a guerra da independencia.

tras a guerra o rei fernando 5reestableceu a monarquia absolutadespois a sua filla acedeu o trono e estableceu a monarquia parlamentaria, en 1968 estalou unha revolucionque ampliou os dereitos dos cidadans que solo durou un ano, e outra vez no ano1874 restaurouse a monarquia parlamentaria

Transformacions economicas e sociais

. A importancia da agricultura : Era a principal actividade económica e estabapouco modernizada

. Rebolucion industrial tardia lenta : Existian fábricas en cataluña e no pais vasco

. A revolucion do transporte : A partir do ano1850 construiron a primeira liña

A cultura e a arte do século 19 en españa

produciuse unha gran difusion da agricultura escrita

o neoclasicismo: elementos da clase clasica en grecia e en roma

A arquitectura do ferroempregouse para levantar grandes oficios

España no seculo 20 e o inicio do seculo 21

As primeiras decadas do seculo 20

desembolvemento industrial : aumentouse o traballo e a producion

Grandes cambios sociais : aumentou a emigraciondo campo a cidade

Graves problemas politicos : Foi un periodo en que es fixeron moitas folgas e protestas

A guerra civil e as dictaduras

Tras a victoria de reveldes impuxose unha dictaduradirioxida polo xeneral Francisco Franco

suspendeu as liberdades e os dereitos politicos e tamen foi un periodo de atasco economico

A transicion e os comezos do seculo 21

Xoan Carlos 1 foi proclamado rei de España

iniciouse unha transicion democraticae se restableceron os dereitos politicos

produciuse unha gran modernizacion economica e social

A organizacion politica e actual de españa

A constitucion de 1978

os cidadans españois aprobaron a constitucion que organizaba o noso sistema politico e social

A organizacion actual de españa que se estructura en municipios provincias e comunidades autonomas.

Os dereitos e as liberdade dos españois

A forma dos goberno en españa e unha monarquia parlamentaria

O sistema politico español

O rei e o xefe do estado

O parlamento representa os cidadans españois

poder lexislativo : as cortes xerais formadas polo congrexo dos deputado do senadopoder executivo : encargase de proclamar leis e gobernar

poder xudicial garante o conxunto das leis.