בסון (basson)

משפחת כלי נשיפה מעץ

בסון

בסוֹן וכן פגוט, באנגלית: Bassoon הוא כלי נשיפה מעץ. הבסון הוא כלי מלודי, אשר בדומה לאבוב, בעל לשונית כפולה Double reed הבסון הוא כלי א-טרנספוזיוני, כלומר הוא באותה הטרנספוזיציה של הפסנתר. קולו של הבסון מאופיין במנעד רחב ובגוון נמוך ועמוק, המזכיר קול ברטיון בס גברי.

וטעימה אחרונה לכלי המופלא הזה הבסון.

[Figures de Notes] Le basson, mode d’emploi