Küsitluse koostamine

1. samm

Püstitan eesmärgi ja hüpoteesi.

2. samm

Teen küsitluse nii lühikese ja täpse.

3. samm

Teen kindlaks, et küsimused on lihtsad ja üheseltmõistetavad.

4. samm

Sean küsimused loogilises järjekorras.

5. samm

Lasen mõnel tuttaval enne avalikustamist küsitluse läbi teha.