שלטון הטרור בברית המועצות

איתי רוזנברג ונועם בן זאב

תוכנית החומש

Friday, Oct. 4th 1929 at 12pm

רוסיה

קטעים מתוך מאמר שפרסם סטלין לרגל ציון 12 שנים למהפכת אוקטובר 1917.

המאמר נכתב בשנת 1929, כשנה לאחר הפעלת תוכנית החומש.


אנו מתקדמים במלוא הקיטור בדרך התיעוש לסוציאליזם ומותירים אחרינו את הפיגור "הרוסי" העתיק. אנו הופכים לארץ המתכת, לארץ המכוניות, לארץ הטרקטור. וכשנושיב את ברית המועצות במכוניות ואת האיכר על גבי טרקטור, יתכבדו ויבאו הקפיטליסטים הנכבדים,המתפארים בנוצות ה"ציוויליזציה" שלהם, וינסו להשיג אותנו אז נראה אילו ארצות יוכלו להימנות עם המפגרות. ואילו - אם המתקדמות. (...) פיגרנו בחמישים או במאה שנים מאחורי הארצות המתקדמות. אנו חייבים לסתום את הפער בעשר שנים. אחת משתיים: או שנעשה זאת, או שהן ימחצו אותנו.


תוכנית החומש הייתה תוכנית כלכלית שאושרה בתמיכת מנהיגה של ברית המועצות, יוסיף ויסריונוביץ' סטלין בשנת 1928. התוכנית כללה מספר רב של פרויקטים והייתה צריכה להסתיים תוך חמש שנים 1929-1932. מעשית, רוב התוכניות בוצעו עד לשנת 1932. משטרו של סטלין כפה על האיכרים קולקטיביזציה של החקלאות ואת המתנגדים דיכא בשיטות אכזריות של הרג והגליה למחנות עבודה במזרח הרחוק כמו באזור קולימה הידוע לשימצה.


אלה עם המשמש - משטרים טוטליטריים