REFLEKSIOON

Merlin Sooaru

Mis on?

Mõiste refleksioon tuleneb ladina keelest, kus sõna reflectere tähendab akent, tagasipööramist, tagasipeegeldamist.

Refleksiooni defineeritakse kui aktiivset teadvustatud indiviidi tegevuse või tegevuse aluseks olevate väärtuste, uskumuste või arusaamade isiklikku või toetatud analüüsiprotsessi, mille tulemusel toimub indiviidi seni kasutatud lahenduste, strateegiate ja toimimise muutmine või säilitamine tuleviku arengut silmas pidades, kujunevad uued teadmised, toimub õppimine ja käitumise muutumine (Lepp, 2009).

Milleks mulle, kui õpetajale refleksioon vajalik on?

Algaja õpetaja jaoks on kõik uus. Tal puudub kogemus. Ülikoolis omandatu ei pruugi olla piisav, et klassiruumis kohatavate probleemidega toime tulla või ka kordaminekutest aru saada. Oma vigade ning tugevuste arusaamiseks on heaks meetodiks refleksioon. Gibbsi reflektsiooniring kirjeldab kokkuvõtvalt refleksiooni samme koos küsimustega, mis endale tuleks esitada. Ehkki ennast reflekteerida võib mitmel moel arvan, et kõige adekvaatsema pildi klassi ja õpetaja käitumisest annab videosalvestis. Kuidas see täpselt toimib, räägib allolevas videos Raili Allas.
Big image

Videoga toetatud reflektsioon, sh põhjalik selgitus refleksiooni olemusest

Raili Allas - Videoga toetatud refleksioon