מניעת סמים ואלכוהול

כתבה מאי לוי

סמים ואלכוהול- לא בבית ספרנו!

בתור עמיתה כנגד סמים ואלכוהול בכיתתי, אני בקיאה מאוד בנושא.
מדי שבוע קבוצת העמיתים השכבתית נפגשת ולומדת דברים נוספים על הנושא.
את המידע הזה, אנחנו מעבירים בשיעורי חינוך לשאר תלמידי הכיתה, על מנת להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר, וכך בעצם מונעים את ההשפעה השלילית שמצויה בסמים ובאלכוהול.

אני, לאחר הכנס הארצי של העמיתים נגד סמים ואלכוהול

Big image

סרטון שמעביר בצורה הומוריסטית מידע נגד אלכוהול

יונתן ברק בסטנדאפ נגד אלכוהול

מתוך הקמפיין כנגד סמים ואלכוהול

Big image
Big image

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול פועלת מכוח חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988. עד 2009 הייתה הרשות כפופה למשרד ראש הממשלה, ואז הועברה למשרד לביטחון הפנים.

עיקר תפקידיה של הרשות הם:

  • גיבוש מדיניות לאומית והובלת המלחמה בנגע הסמים.
  • ייזום ופיתוח שירותים בתחומי החינוך, המניעה, ההסברה, הטיפול והשיקום של נפגעי סמים.
  • אכיפת החוק.
  • פעילות מערכתית בקהילה.
  • מחקר.
  • הכשרת כוח אדם מקצועי.
  • הפעלת מרכז מידע לאומי לנושאי הסמים.
  • עידוד ההתנדבות למאבק בסמים.