מערכת ההפרשה [השתן]

שם המגישה:נועם אליאס

עריכה:

שם המגישה:נועם אליאס

כיתה:ז'6

בית ספר:מקיף ח' ראשון לציון

העבודה מוגשת:יורם יוספי

פרוט בקצרה על המערכת:

תפקידה של מערכת ההפרשה לווסת את כמות המים ואת המלחים המומסים בגוף ולפלוט פסולת שנוצרה בתאים.

החלקים במערכת ההפרשה הם:הכליות שלפוחיות השתן והצינורות המחברים בניהם.

תפקידי חלקי המערכת:

הכליות-התהלכים אשר מתבצעים בכליות הם:סינון של הדם והפרשה של חלק מן החומרים המומסים בדם{חומרים שנוצרו בתאים והם בבחינת פסולת}.

נוזל השתן שנוצר בכליות מכיל מים וחומרי פסולת מומסים במים והוא מופרש משלפוחית השתן אל מחוץ לגוף.

ובכך תפקידם פינוי והפרשה של חומרי פסולת מהגוף.

הקשר בין תפקודם של האיברים לחלקי המערכת:

כאשר כמות הנוזלים שאנו שותים אינה מספקת ויש סכנת התייבשות פחות מים מופרשים אל השתן והשתן נעשה מרוכז הצבע שלו מתכהה וריחו נעשה חזק יותר אך גם במצב זה הפקת השתןאינה נפסקת כי גוף האדם מוכרח להפריש כמות מסוימת של שתן כל יממה אחרת לא יצליח להפטר מחומרי הפסולת ואלה עלולים להרעיל אותו.