Unnsteinns health webside

"Vita ekki hvað unglingarnir sofa litið," þyðing Islensk-ensk

vita ekki hvað unglingarnir sofa lítið


Margir foreldrar verða hissa þegar þeir komast að því hversu lítið unglingarnir þeirra sofa. Tækjanotkun að næturþeli er eitt af því sem hefur áhrif á svefnvenjur unglinga, að sögn Erlu Björnsdóttur, sálfræðings. Hópur fræðimanna við Háskóla Íslands hefur nú sent út spurningalista um svefnvenjur til 10.000 Íslendinga.

Listinn var sendur til einstaklinga tíu ára og eldri sem valdir voru af handahófi af öllu landinu nú í janúar. Hann er hluti af umfangsmikilli rannsókn á svefnvenjum Íslendinga. Könnunin verður endurtekin í júní til að leiða í ljós hvort að einhver munur sé á svefnvenjum í skammdeginu og þegar birtan er allsráðandi.


“Við viljum bara fá góða mynd af því hvernig Íslendingar sofa. Við erum að spyrja um fjölmarga þætti. Við spyrjum ítatlega um svefnvenjur, bæði á virkum dögum og um helgar. Við spyrjum um alls kyns þætti sem við teljum að geti tengst svefninum, eins og lífsstíll, andleg og líkamleg heilsa, tækjanotkun, alls kyns sjúkdómar, lyfjanotkun og annað slíkt,“ segir Erla.

Smærri kannanir hafa gefið vísbendingar um að Íslendingar sofi alltof lítið og stór hluti þeirra, allt að fjórðungur, sofi sex tíma eða skemur á sólahring. Rannsóknir hafa sýnt að ef fólk sefur svo stutt að staðaldri geti það haft mjög slæmar afleiðingar fyrir heilsuna, að sögn Erlu. Mikilvægt sé að fá góð gögn um þetta.Dont know how little there teenagers are sleeping


Many parents are surprised when they find out how little there teenagers sleep. Use of technology during night hours is one of the factors that affect the sleeping habits of teenagers, according Erla Björnsdóttir, psychologist. A group of studyers with the University of Iceland, has now sent out a question list about the sleeping habits of teenagers to about 10.000 Icelanders.

The list was sent to individuals 10 years old and over, that were randomly picked from the entire country this January. The list is a part of a big study on the sleeping habits of Icelandic teenagers. The question list will be repeated this June to find out if the sleeping habits are affected by the summer brightness, when the sunlight covers all hours of the day.


“We just want a good picture of how and when Icelanders sleep. We are asking about alot of factors. We ask thoroughly about sleephabits, both on workdays and during the weekends. We ask about all sorts of factors that we believe have anything to do with sleep, like lifestile, both physical and mental health, usage of electronics, all kinds of deceases, medicine usage and more thing like that,”

says Erla.

Smaller studies have given us indications that Icelanders dont have enough sleep, and a big part of them, about a quarter, sleep around six hours or less every twenty four hours. Studies have shown that if individuals sleep that little consistently it could affect there health, according to Erla. It is important to get good data about this.the story link:

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/02/15/vita_ekki_hvad_unglingarnir_sofa_litid/

Big image

Being Blind, Without Being Completely Blind. English-Icelandic translation

Being Blind, Without Being Completely Blind


Beatrice de Gelder couldn't believe her eyes. How could "TN," a patient who had been blinded by two strokes that destroyed his visual cortex, be weaving his way so masterfully through the obstacle course that she and her colleagues had erected? Though unable to see in the literal sense of the word--he had consistently failed all the vision tests that de Gelder had given him--he somehow "saw" the office supplies scattered in front of him and avoided them.

The researchers concluded that TN possessed a rare form of "blindsight" wherein a brain-damaged person with normal eyes can't process visual information but can still subconsciously react to it. Though it may not be possible to fully restore their sight, blindsight patients can recover some of their vision by exercising other regions of the brain involved in motor perception. In a separate study, researchers from the University of Rochester found that stroke patients who "honed" their blindsight through a series of eye exercises over several months were able to recoup some of their former abilities.Að vera blindur, án þess að vera allveg blindur


Beatrice de Gelder gat ekki trúað því sem hún sá. Hvernig gat “TN”, sjúklingur sem hefur orðið blindaður af tveimur heilablóðföllum, sem eyðilagði sjónarfilmuna, með því að fynna sér sína eigin leið, svo vel í gegnum hindranir sem hún og kollegar hennar settu upp? Samt án þess að sjá, í orðsinsfyltu merkingu,- hún hafði fallið reglulega í sjónaprófum Gelder hafi látiði hana taka, en samt einhvernvegin “sá” hún hindranirnar sem þau settu upp fyrir framan hana og gat hún forðast þær.


Rannsóknarmennirnir greindu “TN” væri með sjaldgæft form af “sjónarblindu” þegar heilasködduð manneskja með venjuleg augu getur ekki séð sjónarlegar upplýsingar en getur samt skynjað þær upplýsingar og brugðist við þeim. Þótt það sé ekki hægt að fá sjón hennar í fullum styrk aftur, geta sjúklingar með “sjónarblindu” fengið aftur eitthvað af sjóninni með því að æfa aðra parta af heilanum sem sjá og móttaka myndir og skynja umhverfið. Í fráskildri rannsókn, fundu rannsóknarmenn frá Háskólanum í Rochester að fólk sem þráist af blindu, sem æfðu sjónina með mörgum sjónaræfingum yfir þónokkra mánuði gátu endurheimt einhverja sjón af þeirra fyrri styrk.


The story link:

http://discovermagazine.com/galleries/zen-photo/b/blindness

Big image

Mr Jón Jökull Óskarsson

I chose this person because he is studying and working in medicine, he´s a nurse. and the big reason why I did the interview on him is that he lives and works abroad, and thats what I want to do when I finish school. he graduated here in Iceland, then decided to seek further study in Toronto, Canada. there he got the masters degree in nursing. He is my brother and is 32 years old.

The interview with Mr Jón Jökull Óskarsson

This interview is for people who are thinking about studying the nurse and going into the department of medicine, and this interview is to give them some inside on what it´s about and if they´d like to study it. keep in mind that your answers might affect those people.


I understand.


okay,lets begin.so your a licensed nurse?


Yes I amWhere did you study nursing?


I studied nursing at the University of Iceland, Faculty of Nursing. Following my undergraduate degree, I went to the University of Toronto, Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing, and pursued a Master's degree.


Why did you seek more studies abroad?


Nursing belongs to health sciences, and is one of those relatively young disciplines where knowledge seems to be growing exponentially. My decision to pursue grad school in Toronto was firstly based on my belief that in order to expand myself, both as a practitioner and an academic, I needed to move to a (much) bigger pond. Secondly, I really wanted to experience living, studying, and working abroad. Nursing, like most health disciplines are in Iceland, is mostly taught in English: the textbooks are in English, the current literature is mostly in English, and English is really the default academic language of the profession. That made it relatively easy to transition into graduate studies, as the concepts that were discussed had on occasion been introduced during my undergraduate studies.


What do you do now?


What do I do now as in what is my occupation? I am a Registered Nurse and currently I am a Lecturer in the undergraduate program at the Faculty of Nursing, University of Toronto.


What does your job imply?


To teach in a degree awarding nursing program in Canada one needs to be a Registered Nurse. What I do on a daily basis is teach a variety of introductory nursing courses. Generally, during the Fall term, I organize and coordinate the clinical component of an introductory geriatric nursing course. My role in that course is to train clinical instructors, nurses that teach the nursing students in the clinical setting, to organize which student will go to which hospital, and to visit the students in the clinical setting.

In the winter term, I have mostly been doing traditional classroom teaching. My focus of teaching is first year introductory medical surgical nursing, where the students learn concepts related to in-hospital nursing care of acutely ill adult patients.


If you could give an advice for students that want to study nursing, what would it be?


I don't think there is a single advice that I can give them, really. Moving from highschool to university is a step that many people take without having a well rounded idea of what they are getting themselves into, and in a way that is how it should be. When you pick a field, at least when I picked my field, I really had no idea of what nursing was about. As I started the undergraduate program at the University of Iceland, I gradually got exposed to more facets of nursing and I found that nursing was something I was comfortable with and something I was good at doing. In terms of students who have already made up their minds of pursuing nursing, I think my advice might be something along the lines of keeping an open mind. Nursing is a large profession and there are incredibly numerous paths that students can take as they start their career. Getting in with a fixed idea of where you want to end up, for example in the hospital based intensive care nursing field, might obscure other paths that you might really, really excel in if you give it a try. In other words, my advice to students who want to study nursing is go with your gut, always.


I would like to think Mr Jon Oskarsson for helping me with this web side and letting me take this interview.

this video is about Keith Barry, and how he can manipulate the human mind with brain magic. Brain magic indicates the area of magic dealing with psychological and mind reading effects, unlike traditional magic, it uses the power of words, linguistic deception, non-verbal communication and various other techniques to create the illusion of a sixth sense. through out the video Keith shows many examples of brain magic and how the connection between two people can make the mind work in mysterious ways that we didn't think was possible.I chose this video because i found it really interesting and informational. It was fun and I like studying and making assignments with things I find interesting and fun. also it kindoff works with the subject i chose "health", but in an unique way.