phonestext2

Chính sách bảo hiểm xe ô tô công nghiệp là bắt buộc

Nếu bạn có một công ty mà làm cho việc sử dụng xe ô tô trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của bạn, bạn cần bao hiem than vo oto thương mại tự động. Ví dụ, chăm sóc ban ngày trung thường cung cấp trẻ em đến và đi từ trường đại học, để bổ sung vào chuyến tham quan. Công ty vận tải đường bộ sử dụng một hạm đội của xe tải thùng và xe tải để cung cấp và chọn lên sản phẩm. Phục vụ các công ty có các xe tải với thiết bị cụ thể để mang lại cho thực phẩm và đồ uống đến đám cưới, bên và các sự kiện. Tất cả các thị trường này cần phải có sự bảo vệ thích hợp cho xe ô tô của họ. Nhà giữ trẻ trung tâm

Daycares, trường mẫu giáo, và các tổ chức tư nhân làm cho việc sử dụng xe buýt và xe tải để chuyển trẻ em. Những chiếc xe có thể được sử dụng mỗi ngày hoặc chỉ đôi khi. Trẻ em là vận chuyển hàng hóa có giá trị vô cùng, do đó, chính sách bảo hiểm tự động thương mại của bạn nên được toàn diện, đủ để đảm bảo cơ sở niên học của bạn, những trẻ em, của bạn nhân viên đang lái xe các loại xe, và những người khác trên đường. Chính sách của bạn phải được tạo ra để quản lý chi phí lâm sàng, nhà hư hại, và vấn đề trách nhiệm pháp lý phát sinh. Công ty vận tải đường bộ Nếu xe tải của bạn thực hiện mục xung quanh thị trấn hoặc trên khắp đất nước, bạn cần để che chắn người lái xe của bạn, xe ô tô, và những người khác trên đường. Bởi vì xe tải và xe tải của bạn đi du lịch nhiều km mỗi ngày, bạn cần khá đáng kể bảo hiểm tốt nhất. Các chính sách này phải bao gồm nhiều hơn một chính sách trung bình cá nhân xe. Phạm vi bảo hiểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều khía cạnh và sẽ được thảo luận tốt nhất với đại lý đáng tin cậy của bạn. Họ sẽ có kinh nghiệm để cùng nhau đưa chính sách phù hợp cho bạn, hạm đội của bạn, và lái xe tải của bạn. Phục vụ công ty Nếu bạn có một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, bạn cần thiết bị cụ thể trong xe tải của bạn để vận chuyển một cách an toàn thực phẩm và đồ uống. Không chỉ là bạn vận chuyển hàng hóa ăn được, nhưng bạn tương tự như vậy bạn có phục vụ bữa ăn, tủ lạnh, chafing bữa ăn, đồ dùng và thực phẩm chính nó. Chính sách của bạn phải bao gồm thiết bị nấu ăn của bạn, trình điều khiển của bạn, đầu bếp của bạn, và các phương tiện. Tất cả các sản phẩm này là cần thiết cho bạn để chạy chiến dịch của bạn. Bạn phải bảo đảm mọi điều nhỏ một cách thích hợp để bảo vệ hoạt động phục vụ của bạn.