התעמולה הפשיסטית

כיצד השפיעה התעמולה הפשיסטית על הפרט?

רצח מוסליני

Saturday, April 28th 1945 at 9pm

Italy איטליה

Italian Fascist Propaganda
Big image

מקור הסטורי

תמונה חתומה של רודולפו גרציאני, איש צבא שלחם בצבא האיטלקי.