Healthy Ageing binnen het UMCG

De nieuwste berichten over

Wat is Healthy Ageing nu eigenlijk?

De Nederlander wordt gemiddeld steeds ouder. Maar een stijgende levensverwachting betekent niet automatisch ook méér gezonde levensjaren. Daarom heeft het UMCG ervoor gekozen om Healthy Ageing om te dopen als speerpunt van het jaar 2014. Om ervoor te zorgen dat de extra levensjaren ook in goede gezondheid doorgebracht kunnen worden.


Gezond en actief ouder worden staat voorop. Gezond ouder worden duurt een leven lang en begint hierbij: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico’s en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid.


Over de invloed van bovenstaande factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Het UMCG richt zich op onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs & opleidingen op het verouderingsproces.


Gezondheid te koop?

Is gezondheid te koop?

Noord-Nederland erkend als Healthy Ageing regio


Op 1 juli 2013 heeft de Europese Commissie tweemaal 3 sterren toegekend aan Noord-Nederland. Daarmee heeft regio Noord-Nederland erkenning gekregen om oplossingen te ontwikkelen voor een ouder wordende samenleving. Noord-Nederland is de enige regio in Nederland die maar liefst twee keer drie sterren mocht ontvangen. Daarmee geldt het als voorbeeld regio voor de rest van Europa op het gebied van Active and Healthy Ageing.