De aarde warmt op! Hoe komt dit?

Kristl De Wintere IO-groep: 2

Oplossingen voor de gevolgen

Oplossingen voor bosbranden zijn:

- water naar drogere gebieden vervoeren

- een CO2-uitstoot door middel van strengere regels bij de productie van goederen en dergelijke.

Oplossingen voor hongersnood zijn:

- Eten verdelen over de hele wereld

- Voedsel verzamelen zodat er niemand honger lijdt

Oplossingen voor overstromingen zijn:

- Versterken en verhogen van dijken en duinen

- Drijvende woningen of woningen ophalen.