Poznej sebe i svět!

Na stáži Global Citizen

How it all Begins | Kasia's Story of Her Beginning

I want to be a VOLUNTEER!

Global Citizen spojuje tři základní hodnoty, a to potřebu osobního rozvoje pro spokojenější život, možnost poznat rozdílnost cizích kultur a šanci pomoci společnosti v dané zemi. Přípravou na stáž a samotným dobrovolnictvím v zahraničí poznáš sám sebe, uvidíš, jak kultura, hodnoty, výchova a nebo náboženství ovlivňuje chování lidí a jak s takovými lidmi jednat a komunikovat.
Big image
Big image
Giancarlo's Polaroid Story