אנו שומרים על הניקיון בגן ברוש

הודיה דגן , שיר רזקן

למה חשוב הקניית הרגלי ניקיון ?

לפי תוכנית הלימודים בגן כישורי חיים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/HinuchLebriut/TsitsuahShinayimBaGan.htm

ניתן לראות כי הקניית הרגלי נקיון בגן הוא דבר הכרחי וחשוב בגיל הרך,

משום שהניקיון הוא צורך בסיסי, אצלנו כבני אדם, ובמסגרת הגן אנו יכולים להקנות את ההרגלים שישמשו אותם גם בעתיד .

החלטנו השנה בגנינו לעסוק בנושא הניקיון כנושא שנתי .

בתחילת השבוע תבקר בגנינו השיננית שתחשוף את הילדים לחשיבות של ניקיון השיניים.

כמו כן הילדים יקנו הרגלי ניקיון בגן ,


בנוסף נערוך פעילויות בגן מגוונות בנושא הניקיון ..

להלן דוגמא לפעילות שתעבור בגן ולשם כך אנו זקוקים ממכם ההורים לשיתוף פעולה

אנא שילחו עם ילדכם מברשת שינים

Big image
ארגון הגנים הפרטיים בישראל - הגיינת הפה והחניכיים

סיפורים שנעסוק בגן הם "יפתח המלוכלך", "הדוב שלא רצה להתקלח", סיפורים אלו מספרים על דמויות שונות אשר קרובות לילד ומאפשרות לו הזדהות איתם ולמידה יחד איתם כיצד לשמור על הניקיון ולהיות נקי.

יפתח המלוכלך

יפתח המלוכלך

במהלך השבוע הילדים יחשפו לנושא עם פעילויות חוייותיות ומהנות במיוחד,

הילדים יכירו שירים וסיפורים חדשים בנושא.

שירים: "אני רוחץ ידיים", "הסבון בכה מאוד"

להלן השירים כדי שתוכלו להשמיע לילדים בבית .

הסבון בכה מאוד - שיר ילדים - הופ! שירי ילדות ישראלית
אני נקי - שיר ילדים - הופ! שירי ילדות ישראלית

להלן פאזל שתוכלו להכין עם הילדים בנושא ...

Big image

להלן טבלה שבועית עבור כל ילד ,אותה הילד ימלא במשך השבוע איתכם ההורים ויביא לגן לצורך בקרה והערכה .

Big image

ולכם ההורים צירפנו קובץ של טיפים אשר תוכלו ליישם עם ילדכם בבית לאחר שנלמד את הנושא בגן