Small Deeds

Small deeds done are better than great deeds planned

Wie zijn wij?

Small Deeds bestaat uit een groep van 8 enthousiaste jongeren die zich actief willen inzetten voor verstandelijke/lichamelijke gehandicapte kinderen in Marokko. Naast Marokko willen wij ons ook richten op de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland en willen wij vooral bewustwording creëren over het leven met een handicap en de mensen met een handicap die een onzichtbaar leven leiden weer zichtbaar maken in onze samenleving.


Big image

Waarom richt Small Deeds zich op Marokko ?

In Marokko heeft ongeveer 5.1% van de populatie te maken met een bepaald soort handicap. Dit zijn ruim 1,7 miljoen inwoners. Hiervan gaat nog lang niet iedereen naar school en is het onderwijs in de klaslokalen ook niet aangepast aan de behoeften van deze kinderen.

Naast de gebreken in het onderwijs wordt de mogelijkheid tot participatie ook bepaald door de toegankelijkheid van het vervoer, openbare gebouwen en lokale instellingen. Hierin schiet de Marokkaanse infrastructuur enorm tekort. Ook het heersende sociale stigma en het gebrek aan materiële hulpmiddelen zijn sterk beperkende factoren.
Vaak wordt een beperking nog altijd gezien als iets waar uit schaamte niet over gesproken wordt. Dit leidt ertoe dat deze groep dus niet mee kan draaien in de samenleving en geheel afhankelijk wordt van de familie.

Gezinnen met een laag sociaal economische status en gezinnen die leven in geïsoleerde plattelandsgebieden lijden dagelijks onder de beperkingen die een handicap met zich meebrengt. Hulpinstanties in Marokko hebben vaak lange wachtlijsten en zijn niet altijd toegankelijk voor iedereen.

Gelukkig zijn er stichtingen die vanuit Nederland opereren en zich inzetten om deze groep in Marokko hoofdzakelijk van materiële steun te voorzien. Hoewel deze materiële steun van wezenlijk belang is, vinden wij dat ook de nadruk gelegd moet worden op immateriële steun.

Met immateriële steun doelen wij op het creëren van een gelijkwaardige positie in de maatschappij waar de begeleiding en ondersteuning meer gericht is op de gezonde kant.